Закон  захищає  кожного з тих,
               хто  має   розумного адвоката.

Супровід господарської діяльності

  ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Надання юридичної адреси, можливість при реєстрації вказувати її як місцезнаходження керівного органу суб’єкту господарювання;
 • Реєстрація підприємств
 • Допомога у виборі оптимального оподаткування підприємств
 • Отримання необхідних ліцензій, патентів та дозволів для ведення господарської діяльності
 • Отримання дозволів на працевлаштування нерезидента
 • Реєстрація торгівельної марки
 • Отримання витягу із ЕДР
 • Надання усних консультацій
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Проведення аудиту
 • Поштово-секретарське обслуговуванняЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ГОСПОДАРЬСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Утворення та проведення державної реєстрації
 • Юридична підтримка здійснення діяльності
 • Організація та проведення переговорів та укладання договорів
 • Внесення змін до установчих документів
 • Санація
 • Банкрутство
 • Ліквідація
 • Представництво інтересів в органах державної влади, самоврядування та ін. юридичними та фізичними особами всіх форм власності
 • Судовий захист
 • Повернення боргів та зменшення дебіторської заборгованостіСТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 • Врегулювання питань, пов'язаних із поверненням боргів та зменшення дебіторської заборгованості
 • Супровід регресних справ на всіх стадіях їх врегулювання;
 • Врегулювання питань, пов'язаних із регресно-правовим супроводженням діяльності страхових компаній.
 • Врегулювання питань, пов'язаних із відшкодуванням шкоди, завданної джерелом підвищенної небезпеки