Право – є всім тим,
               що є  істинним і cправедливим

Захист прав споживачів

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРИДБАННЯМ НЕЯКІСНИХ ТОВАРІВ

  • Врегулювання питань шляхом пропорційного зменшення ціни товару, безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк або відшкодування витрат на усунення недоліків товару;
  • Врегулювання питань шляхом розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
  • Врегулювання питань шляхом заміни товару на такий  же  товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товарів. 

   
ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ПОВ’ЯЗАНИХ З ОТРИМАННЯМ НЕЯКІСНИХ ПОСЛУГ АБО НЕОТРИМАННЯМ ПОСЛУГ

  • Врегулювання питань шляхом  безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі);
  • Врегулювання питань шляхом   відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);
  • Врегулювання питань шляхом  безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;
  • Врегулювання питань шляхом  відшкодування завданих  збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги).