Право – є всім тим,
               що є  істинним і cправедливим

Цивільні правовідносини

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУДОМ

 • Визнання права;
 • Визнання правочину недійсним;
 • Припинення дії, яка порушує право;
 • Відновлення становища, яке існувало до порушення ;
 • Примусове виконання обов’язку в натурі;
 • Припинення, розірвання  правовідносин;
 • Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
 • Відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
 • Визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.      


ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРАВОМ ВЛАСНОСТІ

 • Врегулювання питань, пов'язаних  із витребуванням майна із чужого незаконного володіння;
 • Врегулювання питань, пов'язаних  із витребуванням майна  від добросовісного набувача;
 • Врегулювання питань, пов'язаних  із витребуванням грошей та цінних паперів;
 • Визнання права власності;
 • Визнання незаконним правового акту, що порушує право власності.      


ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРАВАМИ НА ЧУЖЕ МАЙНО

 • Врегулювання питань, пов'язаних  із захистом речових прав на чуже майно;
 • Врегулювання питань, пов'язаних  із встановленням  або припиненням сервітуту;
 • Врегулювання питань, пов'язаних  із  відчуженням права користування земельною ділянкою.      


ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРАВОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ

 • Врегулювання питань, пов'язаних  із захистом права інтелектуальної власності;
 • Врегулювання питань, пов'язаних  із захистом інтелектуальної власності, створеної на замовлення;
 • Врегулювання питань, пов'язаних  із співавторством;
 • Врегулювання питань, пов'язаних  із забезпеченням недоторканності твору.      


ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

 • Врегулювання питань, пов'язаних  із виконанням  договірних  зобов’язань;
 • Врегулювання питань, пов'язаних  із виконанням  не договірних  зобов’язань.