Якщо кожному своє,
                            то  на всіх  -  не вистачить

Видавництво

        Видавництво ТОВ "Прем'єр-Альянс"  

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4632 від 15.10.2013 р., 
видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

видавництво.jpg