Інтелігент –
              це людина, яка здатна написати це  слово.

Термінологічний словник

А  Б  В  Г  Д  К  Н  О  П  Р  С  Ш 
 

Адвокат -  (лат. advocatus - від advoco - запрошую) - особа, професією якого є надання кваліфікованої юридичної допомоги фізичним особам (громадянам, особам без громадянства) та юридичним особам (організаціям), у тому числі захист їх інтересів і прав у суді.

Аудит -  перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.